• Qingdao Empire Packaging Co., Ltd
  • Qingdao Empire Packaging Co., Ltd
  • Qingdao Empire Packaging Co., Ltd

Một thành viên của EasternPole, đặt tại cảng Thanh Đảo Trung Quốc, một nhà sản xuất chuyên về túi giấy, hộp giấy và các phụ kiện khác, v.v. Chúng tôi có thể thiết kế và sản xuất các mặt hàng bao bì theo nguyên liệu và màu sắc do khách hàng lựa chọn. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp hiệu quả chi phí cho khách hàng dựa trên chức năng thực tế của sản phẩm để tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Chúng ta có các khách hàng như Tom...

Thắc mắc:

Thắc mắc
Shrink